Záměr: novostavba, rekonstrukce

 

Stavební záměr novostavby, rekonstrukce a dalších typů stavby mívá většinou každý investor byť ve zjednodušené podobě. V záměru by se měla co nejlépe definovat budoucí stavba nebo alespon její předpoklady. A to např. rozsah, cena stavby, kvalitu, termíny, postup.

 

praktické otázky, řešení:

- jak postavit a ušetřit ?

- kde se skrývají největší rizika ?

- jak mít zachovánu kvalitu a cenu stavby ?

- jaké materiály mám zvolit ?

- jak si vybrat ?                   

 

Konzultace, stavební poradenství PŘI STANOVENÍ záměru NOVOSTAVBY, REKONSTRUKCE:

- posouzení předloženého záměru

- stanovení nadefinování stavební záměru

- začlenění možností investora do stavby

- možnosti provedení

- harmonogram

- hrubé ocenění

rozsah činnosti  dle potřeb investora

 

 

Cenový PŘÍKLAD, DOPORUČENÍ :

 

ZÁKLADNÍ KONZULTACE, PORADENSTVÍ

 

    konzultace 1-3 hodin: 600 až 1.800 kč bez DPH

 

   základním způsobem provedeme:

    - posouzení předloženého záměru

    - nebo nadefinování záměru společně s investorem /rozsah, cena, kvalita, termíny, rizika,../

    - definování možností investora při stavbě

    - varianty záměru

      /vhodné si připravit podklady, zadání/

 

jedná se o konzultaci v kanceláři