DOZOR STAVBY, kontrola staveb, AUDIT STAVBY

 

Jedná se o NAHODILÉ ČI SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ KONTROLY VÝSTAVBY. Kontrola by se měla sestávat z:

 

TECHNICKÝ DOZOR: základní rozsah /výňatek/:

- kontrola stavby dle projektů a povolení stavby

- kontrola kvality prací

harmonogram prací

- prácí a dodávek jež budou v zakryty

- kontrola technických výkazů zhotovitele

četnost provádění kontroly namátkově či dle zadání klienta 

 

 

FINANČNÍ DOZOR: základní rozsah /výňatek/:

- kontrola obsahu provedených prací zhotovitele

- kontola cen provedených prací zhotovitele

- zjišťování a ověřování cen vícenákladů zhotovitele

- kontrola odečtu neprovedených prací a dodávek

četnost provádění kontroly namátkově či dle zadání klienta 

 

AUDIT STAVBY

Dle potřeb zadavatele jsme schopni provést audit stavby. To znamená zkontrolovat, prověřit  stavbu z hlediska právního, technického, cenového atd, ale sdělit potenciální rizika vyplývající ze smluvních vztahů. Rizika cenová, tehcnická /i s ohledem na užívání objektu, ../.