KONZULTACE

 

Jedná se o konzultace ve stavebnictví či na trhu s realitami. Konzultace jsou určeny investorům-stavebníkům, kupujícím/prodávajícím realit, uživatelům nemovitostí.  Služby nejsou určeny dodavatelům staveb.

 

konzultace PŘED NEBO PŘI VÝSTAVBĚ:

- před výstavbou  /jak ušetřit, způsob výstavby, kvalita, rizika, odpovědnost, ceny, termíny, .. /

- při projektování /rozsah, ceny, odpovědnost; zpracování, zadání, provádění, ../

- při výstavbě /ceny, kvalita, úspory, řešení daného problému, .../

Je vhodné, když si klient vezme s sebou podklady  dané záležitosti /schemata, projekt, fotky, smlouvy, ../.

Konzultace probíhají v kanceláři sídla společnosti /u stávajících klientů jsou konzultace i telefonické/.

 

konzultace PŘI KOUPI / PRODEJI NEMOVITOSTI:

zjišťování technického stavu nemovitosti a jeho vliv na úpravy, cenu, ..

  /kontrola a inspekce nemovitosti, kvalita, rizika,  .../

- specifikací nemovitosti /passport, ../

- stanovení cen nemovitosti /ocenění, srovnání s obdobnými, možnosti úprav, oprav,../

- přebírky nemovitosti

- smluvní záležitosti /převody, nájmy, ../

Je vhodné, když si klient vezme s sebou podklady  dané záležitosti /schemata, projekt, fotky, smlouvy, ../.

Konzultace probíhají v kanceláři sídla společnosti /u stávajících klientů jsou konzultace i telefonické/.

 

konzultace  PŘI ŘEŠENÍ VAD NEMOVITOSTI:

- v době výstavby

- v době užívání objektu  /zvolení nejoptimálnějšího řešení odstranění vady: cenově, organizačně, uživatelsky apod./

Je vhodné, když si klient vezme s sebou podklady dané problematiky /schemata, projekt, fotky, smlouvy, ../.

 

Konzultace probíhají v kanceláři sídla společnosti.

Dle charakteru vady a návazností je praktické vadu shlédnout na místě