Výstavba: rekonstrukce

 

Způsob výstavby je závislý na požadavcích, okolnostech, podmínkách a možnostech investora. Velmi také záleží na stávajícm objektu, charakteru stavby apod.

 

praktické otázky, řešení:

- je dobrý projektant, kvalita? .. ... provádíme kontrolu, ..

- jak zajistit kvalitu a kontrolu stavby? ... provádíme stavební dozor

- mám dobře připravenou smlouvu o dílo? .. provádíme analýzy a hodnocení smluv s u vedením rizik

- jak převezmu stavbu či její části? ... provádíme přebírky objektů či jejich částí

- jsou možné úspory stavby? ..... provádíme návrhy řešení

- nebude navýšena cena stavby? ... provádíme kontrolu podkladů, analyzujeme, předkládáme návrhy, řešení, ..

- nemáme někde zásadní chybu?.. provádíme analýzy rizik, postupů, ..

 

 

nabízíme: PORADENSTVÍ PŘI VÝSTAVBĚ - rekonstrukci:

- analýza předaných podkladů /projekty, smlouvy, ../ s ohledem na záměr /cena, kvalita, rizika, ../ 

- shlédnutí stávajícího objektu a připravenosti rekonstrukce

- zkonzultování potřeb investora

- defininování priorit rekonstrukce

- definování očekávaného = díla

- určování postupu výstavby

- volba stavebních materiálů s ohledem na kvalitu, cenu, způsob výstavby, užívání objektu

- spolupráci při výběru zhotovitele

- řešení smluvního vztahu se zhotovitelem

- odborná spolupráce s investorem při jednáních se zhotoviteli na stavbě

- řešení problematických záležitostí na stavbě

- předání, převzetí částí díla, zkoušky, kvalita prací, apod.

 

obecně: ODBORNÁ POMOC INVESTOROVI PŘI JEHO REKONSTRUKCI. četnost a činnosti: dle potřeb investora

cena: dle rozsahu, smluvní ........doporučení viz níže

 

 

Cenové PŘÍKLADY, DOPORUČENÍ :

 

ZÁKLADNÍ-LETMÁ ANALÝZA PŘEDANÝCH PODKLADŮ

 

    během 1-3 hodiny: 600 až 1.800 kč bez DPH

 

   základním způsobem budete informování o našem nezávislém pohledu:

    - cenu, kvalitu, rizika, ..

 

 

PRVOTNÍ ZÁKLADNÍ KONZULTACE, PORADENSTVÍ

 

shlédnutí objektu k rekonstrukci:

   během cca 1-2 hodin: 600 až 1.200 Kč +doprava + DPH

 

jedná se o konzultaci v kanceláři:

    během 1-2 hodin: 600 až 1.200 kč bez DPH

    základním způsobem zjistíte:

    - jaká je dnešní běžná praxe při stavění-rekonstrukci

    - rizika stavění, čeho se vyvarovat

    - definování priorit (pokud budou informace)

    - jaký by měl být vztah/rozsah se zhotovitelem stavby či zhotoviteli

    - jaké podklady předat pro stavění

    - jak si zajistit co nejoptimálnější cenu stavby (poměr kvalita/cena/termín)

    - jak u postupovat u Vašeho případu, možnosti

      /vhodné si připravit podklady/

 

 

 

ČINNOT PŘI VÝSTAVBĚ - REKONSTRUKCI - STAVĚNÍ

 

    návštěva stavby: 1 až 2 hod: 600 až 1.200 kč + doprava (bez DPH )

 

   řešení problémů na stavbě dle zadání/potřeb investora:

    - jednání na stavbě: kontrolní dny

    - odborná spolupráce s investorem při řešení problémů s účastníky stavby /zejména zhotoviteli, ../

      /vhodné mít k dispozici podklady stavění, ../

 

jedná se o konzultace, jednání na stavbě