TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA

 

Technický dozor stavebníka (investora) na stavbě sleduje, zda je stavební dílo realizováno podle projektové dokumentace (jak pro stavební povolení, tak. i realizační) a díle dle podmínek stavebního povolení, nebo zda není ohrožená bezpečnost, životy a ochrana zdraví na stavbě, nebo při realizaci stavby nedochází k ohrožení anebo poškození životního prostředí nad míru stanovenou předpisy a zda nejsou ohroženy veřejné zájmy.

 

nabízíme, prvádíme: KONTROLA, DOZOR

- stavby dle projektů a dle povolení stavby

- kvalitu prací

- harmonogram prací

- prácí a dodávek jež budou v zakryty

- technických výkazů dodavatele stavby

 

Záleží na charakteru stavby, rozsah dle domluvy.