Postup stavby, koordinace

 

Každě stavební dílo vyžaduje koordinaci a to:

- od začátku (od záměru) až po povolení užívání stavby (kolaudaci, .) 

      /většinou investor, doporučujeme odborn. partnera/

- dílčím způsobem: v průběhu projektování a IČ  

      /většinou projektant, doporučujeme odborn. partnera/

- dílčím způsobem: v průběhu výstavby  

      /většinou zhotovitel stavby: pokud je generální dodavatel;

       investor: pokud je stavba svépomocí; doporučujeme odborn. partnera/

- až ke kolaudaci:  při dokončení výstavby 

      /většinou při přejímce díla, ukončení smluvních vztahů, ../

 

nabízíme: KOORDINACI:

- CELKOVÁ: od začátku až po kolaudaci

- dílčí: V PŘÍPRAVĚ STAVBY: při zadání a výběru dodavatelů

- dílčí: V PRŮBĚHU STAVBY: jednotlivých dodavatelů stavby

 cena: dle rozsahu, smluvní ........viz níže

 

 

Cenový PŘÍKLAD:

 

KOORDINACE STAVBY :  CELKOVÁ

 

   z celkové předběžné či skutečné ceny díla: 5 % až 20 % + DPH

 

- při stavbě s více dodavateli

- průběžný výběr dodavatelů a tím i operativnost vč. snížení ceny díla

- v ceně může být i dozor stavby (technický, cenový) a další služby.

- záleží na charakteru, místě a okolnostech stavby