Jak stavět?

 

Záleží, v kterém fázi stavění se stavebník nachází. Ve fázi přípravy či samotném stavění.

Velmi vhodné si je co nejdříve definovat priority stavby jak objektu, tak i způsobu stavění. Těmito prioritami se vytváří budoucí stavba jak z pohledu kvality, ceny, ale i z pohledu budoucího užívání   /údržba, provozní náklady apod./

 

Stanovení priorit, sestavení "plánu" stavby:

- věcná: co chci, co očekávám  /rozsah, kvalita, komfort, design, ../

- finanční: za kolik financí

- časová: kdy či do kdy mít stavbu realizovanou?

- okolnosti, jistota, problémy, rizika: čemu rozumím, jaké máme možnosti ..časové, ..v čem vidím problémy?

- garance: stanovení záruk, odpovědnosti vliv na kvalitu stavby a pohody užívání/

- proveditelnost: jak stavět /vliv na cenu, zátuky, termíny,..


S tímto plánem, souborem priorit,  vám pomůžeme, spolu jej sestavíme.  Z naší praxe je stěžejní pro investory, stavebníky.

 

pozn.

ceny obdobných staveb se mohou lišit až o 30 %, záleží na způsobu výstavby,  a to ještě je otázka kvality použitých materiálů, způsobu stavby atd.

 

Bohužel v dnešní době se setkáváme s "odborným" doporučením lidmi, kteří alespon "jeden krát" v ruce drželi cihlu či z dálky viděli lešení, nebo i těch, co "nějak" působí ve stavebnictví" a svá doporučení přizpůsobují dle svých činností. Dotyčný stavebník bývá těmito mnohými názory rozpolcený, zmatený, unavený a díky nim i zaměňuje priority nebo neřeší některé zásadní záležitosti výstavby.

 

 

FÁZE VÝSTAVBY:

 

fáze přípravy:

V této fázi se určuje nejen rozsah stavby, ale také jeho kvalita a zejména cena. Nejdůležitější je si definovat priority jak z pohledu technického, tak i z pohledu stavebníka. Ty pak zkloubit a nadefinovat dílo. Pokud bude třeba, tak ve variantách. Následně přistoupit k zprojektování díla s ohledem na budoucí způsob výstavby a tím tak získat podklady pro výstavbu.

naše doporučení: spolupracujte s nezávislým odborným partnerem při definování priorit, způsobu výstavby a při komunikaci s projektantem

 

fáze výstavby:

Výstavba vychází z podkladů pro výstavbu. Opět je vhodné si definovat proiroty při stavění /kvalita, cena, možnosti stavbeníka apod./ a ty zkoubit do zvoleného způsobu výstavby. Na základě toho se provádí výstavba /jedním či více dodavateli/ a kontroluje se provádění díla. Záleží jen na stavebníkovi, jak zodpovědně chce mít stavbu provedou jak co se týče kvality, ale tak i ceny a termínů provedení. Záleží na stavebníkovi a jeho možnostech, jaký tým si kolem sebe vybuduje a zda ho vůbec potřebuje.

naše doporučení: spolupracujte s nezávislým odborným partnerem či partnery výstavbě

 

 

nabízíme: PŘI VÝSTAVBĚ :

- zkonzultování potřeb investora

- defininování priorit

- definování očekávaného díla

- určování postupu výstavby

- volba stavebních materiálů s ohledem na kvalitu, cenu, způsob výstavby, užívání objektu

- spolupráci při výběru zhotovitele

- řešení smluvního vztahu se zhotovitelem

- odborná spolupráce s investorem při jednáních se zhotoviteli na stavbě

- řešení problematických záležitostí na stavbě

- předání, převzetí částí díla, zkoušky, kvalita prací, apod.

 

cena: smluvní ............doporučení viz níže

 

 

Cenové PŘÍKLADY, DOPORUČENÍ :

 

ZÁKLADNÍ KONZULTACE, PORADENSTVÍ

 

jedná se o konzultaci v kanceláři:

    během 1-2 hodin: 600 až 1.200 kč bez DPH

    základním způsobem zjistíte:

    - jaká je dnešní běžná praxe při stavění

    - rizika stavění, čeho se vyvarovat

    - definování priorit (pokud budou informace)

    - základní definice díla

    - možnosti způsobu výstavby

    - jaký by měl být vztah/rozsah se zhotovitelem stavby či zhotoviteli

    - jaké podklady předat pro stavění

    - jak si zajistit co nejoptimálnější cenu stavby (poměr kvalita/cena/termín)

    - jak u postupovat u Vašeho konrétního případu, možnosti

      /vhodné si připravit podklady/