Jak rekonstruovat?

 

Obecně je mnoho způsobů, variant jak rekonstruovat. Samozřejmě záleží na objektu určeném k rekonstrukci, ale také velmi na možnostech a přístupu stavebníka.

Bohužel v dnešní době se setkáváme s "odbornými" doporučeními těch co alespon "jeden krát" v ruce drželi cihlu či viděli z dálky lešení, nebo těch co "nějak" působí ve stavebnictví" a jejich doporučení stavebníkovi jsou ovlivněna jejich "jednostrannými pohledy" bez všeobecné a komplexní problematiky /příprava, projekty, stavba, kontrola, užívání díla-vznik příp. vod, poruch ajejich odtranění/.   Většinou bývá stavebník těmito "kusými" názory zasypán a bohužel nerozpoznává zásadní /cena, kvalita, rizika, ../ a s velkou těžkostí a také i mylně určuje priority nebo neřeší některé zásadní záležitosti rekonstrukce.Tím se dostává stavebník do svízelných situací behěm stavby nebo až po dokončení, které ho v tom lepším případě stojí jen "nervy". Skutečností také je, že ne každá stavba vyžaduje komplexní přístup. Jde o to si správně v počátku zvolit koncepci /ta je velmi důležitá právě u rekonstrukce/.

 

Čili. Nejdůležitější je si definovat priority rekonstrukce, jak z pohledu technického stavu, tak i z podhledu stavebníka. Ty pak zkloubit, definovat očekávané = dílo a kontrolovat provádění díla.

 

nabízíme: PŘI VÝSTAVBĚ - rekonstrukci:

- shlédnutí stávajícího objektu a připravenosti rekonstrukce

- zkonzultování potřeb investora

- defininování priorit rekonstrukce

- definování očekávaného = díla

- určování postupu výstavby

- volba stavebních materiálů s ohledem na kvalitu, cenu, způsob výstavby, užívání objektu

- spolupráci při výběru zhotovitele

- řešení smluvního vztahu se zhotovitelem

- odborná spolupráce s investorem při jednáních se zhotoviteli na stavbě

- řešení problematických záležitostí na stavbě

- předání, převzetí částí díla, zkoušky, kvalita prací, apod.

 

cena: smluvní ............doporučení viz níže

 

 

Cenové PŘÍKLADY, DOPORUČENÍ :

 

PRVOTNÍ ZÁKLADNÍ KONZULTACE, PORADENSTVÍ

 

shlédnutí objektu k rekonstrukci:

   během cca 1-2 hodin: 600 až 1.200 Kč +doprava + DPH

 

jedná se o konzultaci v kanceláři:

    během 1-2 hodin: 600 až 1.200 kč bez DPH

    základním způsobem zjistíte:

    - jaká je dnešní běžná praxe při stavění-rekonstrukci

    - rizika stavění, čeho se vyvarovat

    - definování priorit (pokud budou informace)

    - jaký by měl být vztah/rozsah se zhotovitelem stavby či zhotoviteli

    - jaké podklady předat pro stavění

    - jak si zajistit co nejoptimálnější cenu stavby (poměr kvalita/cena/termín)

    - jak u postupovat u Vašeho případu, možnosti

      /vhodné si připravit podklady/