CENOVÝ DOZOR

 

Cenový dozor kontroluje dílo po finanční stránce. Zda odpovídá dojednané ceně, nepřevišuje rozpočet či pokud jsou vícenáklady, zda odpovídají ceně obvyklé.

Cenová kontrola díla je dle smluvních vztahů a jejich rozpočtů, cenových výkazů apod. Tato kontrola je prováděna průběžně či ku ukončení díla /záleží na investorovi/.

 

nabízíme, provádíme: KONTROLA, DOZOR

- obsahu provedených prací zhotovitele

- cen provedených prací zhotovitele

- zjišťování a ověřování cen příp. vícenákladů zhotovitele

- kontrola odečtu neprovedených prací a dodávek

- zajištění kontrolních cen, rozpočtů, ..

četnost provádění kontroly namátkově či dle zadání investora